Grondwerken

Bodem, basis tot succes!

Een goed uitgevoerde grondbewerking vormt de basis van uw tuin, het is als het ware de fundering. Het is dus zeer belangrijk dit met de nodige zorg uit te voeren.

Er wordt eerst en vooral aandacht besteed aan de samenstelling van uw bodem (grondsoort, vruchtbaarheid, organische stof, PH waarde…) Indien nodig wordt dit bijgestuurd aan de hand van bodemverbetering (zand, compost, turf , champost,lava) en de nodige organische meststoffen.

Bodemleven, start van een groen gazon!

De grond wordt, indien nodig, gedraineerd, diep losgewoeld zodoende dat storende lagen opgebroken worden, de waterafvoer verbetert en het zuurstofgehalte verhoogt.

Zo krijgen miljoenen micro-organismen opnieuw de kans zich te kunnen vestigen.

Jan Belaen bv beschikt over de nodige machines voor het uitvoeren van alle nodige grond- en drainagewerken.

Zeefwerken

Jan Belaen bv kan instaan voor het ter plaatse afzeven van grond. Wanneer de bodem fysisch verontreinigd is door bouwafval, puin, wortelresten,… kunnen wij de grond ter plaatse uitzeven. Hierdoor wordt de verontreinigde grond zuiver gemaakt zodat deze weer bruikbaar wordt.

Door ter plaatse te verwerken wordt het milieu minder belast : Minder transport, gescheiden afvalstromen en bovendien prijsgunstig. Eventueel kan het vrijgekomen puin gerecycled worden voor herbruik als onderfundering voor oprit en terrassen op eigen terrein.

Vragen?
Contacteer ons!

Voor vragen, contacteer ons gerust vrijblijvend.